Esperanto | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Beste Jan
Estimata John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Beste mama / papa
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Beste oom Jeroen
Estimata Onklo Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hallo Jan
Saluton John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hoi Jan
Saluton John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Jan
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Lieve ...
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Liefste ...
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Lieve Jan
Estimata John,
Informeel, aanhef voor een partner
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Antwoord bij een briefwisseling
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwoord bij een briefwisseling
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Heb je al plannen voor ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Ik was erg blij om te horen dat ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Helaas moet ik je melden dat ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Het spijt me te moeten horen dat ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... doet jou de groeten.
...sendas lian/ŝian amon.
De groeten doen aan een derde persoon
Doe ... de groeten namens mij.
Diru saluton al... por mi.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Ik hoop snel van jou te horen.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug.
Reskribu baldaŭ.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug wanneer ...
Skribu reen kiam...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Het ga je goed.
Atentu.
E-mail aan familie en vrienden
Ik hou van je.
Mi amas vin.
E-mail aan partner
Hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Met hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Groeten,
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Groeten,
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Liefs,
Ĉiu mia amo,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Liefs,
Multe da amo,
Informeel, e-mail aan familie
Liefs,
Multa amo,
Informeel, e-mail aan familie