Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Beste Jan
亲爱的约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Beste mama / papa
亲爱的妈妈/爸爸,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Beste oom Jeroen
亲爱的Jerome叔叔,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hallo Jan
你好,约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hoi Jan
嘿,约翰,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Jan
约翰,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Lieve ...
我亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Liefste ...
我最亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Lieve Jan
最亲爱的约翰,
Informeel, aanhef voor een partner
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
谢谢您的邮件。
Antwoord bij een briefwisseling
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
很高兴再次收到您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
对不起,这么久没有给你写信。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
我给您写信是为了告诉您...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Heb je al plannen voor ...?
你对...有什么计划吗?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
很高兴宣布...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Ik was erg blij om te horen dat ...
听到...我非常高兴
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Helaas moet ik je melden dat ...
很遗憾地告诉你们...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Het spijt me te moeten horen dat ...
听到...很遗憾
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
请在...上加我,我的用户名是...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... doet jou de groeten.
...致上他/她的祝福。
De groeten doen aan een derde persoon
Doe ... de groeten namens mij.
代我向...问好。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Ik hoop snel van jou te horen.
我期待着尽快能收到您的回复。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug.
尽快回复。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Schrijf me snel terug wanneer ...
当...,请回复我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
如果你有更多消息,请发送给我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Het ga je goed.
保重。
E-mail aan familie en vrienden
Ik hou van je.
我爱你。
E-mail aan partner
Hartelijke groeten,
衷心的祝福,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Met hartelijke groeten,
致以最衷心的祝福,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Groeten,
最衷心的问候,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Groeten,
一切顺利,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Liefs,
致以我的祝福,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Liefs,
衷心祝福,
Informeel, e-mail aan familie
Liefs,
衷心祝福,
Informeel, e-mail aan familie