Esperanto | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

정아에게
Estimata John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
어머니께/ 아버지께
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
작은 삼촌께
Estimata Onklo Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
안녕 수지야!
Saluton John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
수지야!
Saluton John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
수지!
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
나의 사랑 ... 에게
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
내가 제일 사랑하는 ... ,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
사랑하는 부인,
Estimata John,
Informeel, aanhef voor een partner
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Dankon pro via retpoŝto.
Antwoord bij een briefwisseling
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwoord bij een briefwisseling
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Mi skribas por informi vin, ke...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
..관련 계획이 있으십니까?
Ĉu vi havas planojn por...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
...를 알려주게 되어 기뻐!
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
... 듣게 되어 기뻐
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...도 안부를 물어보십니다.
...sendas lian/ŝian amon.
De groeten doen aan een derde persoon
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Diru saluton al... por mi.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
곧 답장 받길 기대할게.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
곧 답장 써주십시오.
Reskribu baldaŭ.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
...면 답장을 주십시오.
Skribu reen kiam...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
건강히 지내세요.
Atentu.
E-mail aan familie en vrienden
사랑해요.
Mi amas vin.
E-mail aan partner
좋은 하루 보내세요.
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
사랑하는 마음 담아.
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
사랑하는 마음과 함께.
Ĉiu mia amo,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
사랑과 함께 보냅니다.
Multe da amo,
Informeel, e-mail aan familie
사랑하며, ... 보냅니다.
Multa amo,
Informeel, e-mail aan familie