Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

정아에게
亲爱的约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
어머니께/ 아버지께
亲爱的妈妈/爸爸,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
작은 삼촌께
亲爱的Jerome叔叔,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
안녕 수지야!
你好,约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
수지야!
嘿,约翰,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
수지!
约翰,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
나의 사랑 ... 에게
我亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
내가 제일 사랑하는 ... ,
我最亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
사랑하는 부인,
最亲爱的约翰,
Informeel, aanhef voor een partner
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
谢谢您的邮件。
Antwoord bij een briefwisseling
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
很高兴再次收到您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
对不起,这么久没有给你写信。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
我给您写信是为了告诉您...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
..관련 계획이 있으십니까?
你对...有什么计划吗?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
非常感谢发送/邀请/附上...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
...를 알려주게 되어 기뻐!
很高兴宣布...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
... 듣게 되어 기뻐
听到...我非常高兴
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
...를 알려주게 되어 유감이야.
很遗憾地告诉你们...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
听到...很遗憾
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
请在...上加我,我的用户名是...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...도 안부를 물어보십니다.
...致上他/她的祝福。
De groeten doen aan een derde persoon
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
代我向...问好。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
곧 답장 받길 기대할게.
我期待着尽快能收到您的回复。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
곧 답장 써주십시오.
尽快回复。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
...면 답장을 주십시오.
当...,请回复我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
如果你有更多消息,请发送给我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
건강히 지내세요.
保重。
E-mail aan familie en vrienden
사랑해요.
我爱你。
E-mail aan partner
좋은 하루 보내세요.
衷心的祝福,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
致以最衷心的祝福,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
最衷心的问候,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
사랑하는 마음 담아.
一切顺利,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
사랑하는 마음과 함께.
致以我的祝福,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
사랑과 함께 보냅니다.
衷心祝福,
Informeel, e-mail aan familie
사랑하며, ... 보냅니다.
衷心祝福,
Informeel, e-mail aan familie