Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

太郎君へ
Beste Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
お母さんへ/お父さんへ
Beste mama / papa
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
太郎おじさんへ
Beste oom Jeroen
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
太郎君へ
Hallo Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎君へ
Hoi Jan
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎君、
Jan
Informeel, directe aanhef voor een vriend
太郎へ
Lieve ...
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
太郎へ
Liefste ...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
太郎へ
Lieve Jan
Informeel, aanhef voor een partner
メールをくれてありがとう。
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
メールをもらってうれしかったよ。
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwoord bij een briefwisseling
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
長い間連絡を取っていなかったよね。
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

喜んで・・・・を報告します。
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
・・・・に何か予定はありますか?
Heb je al plannen voor ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
・・・・を喜んで報告します。
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
・・・・を聞いてうれしかったです。
Ik was erg blij om te horen dat ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
残念だけど・・・・を報告します。
Helaas moet ik je melden dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Het spijt me te moeten horen dat ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
・・・・がよろしく言っていたよ。
... doet jou de groeten.
De groeten doen aan een derde persoon
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Doe ... de groeten namens mij.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
お返事を楽しみに待っています。
Ik hoop snel van jou te horen.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
返信を待っています。
Schrijf me snel terug.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
・・・・の時はまた連絡してください。
Schrijf me snel terug wanneer ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
何かあったらまた連絡してください。
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
元気でね
Het ga je goed.
E-mail aan familie en vrienden
好きだよ
Ik hou van je.
E-mail aan partner
じゃあね
Hartelijke groeten,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
じゃあね
Met hartelijke groeten,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
よろしく
Groeten,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
元気でね
Groeten,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
体に気をつけてね
Liefs,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
元気でね
Liefs,
Informeel, e-mail aan familie
元気でね
Liefs,
Informeel, e-mail aan familie