Italiaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

太郎君へ
Caro Luca,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
お母さんへ/お父さんへ
Cari mamma e papà,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
太郎おじさんへ
Caro zio Flavio,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
太郎君へ
Ciao Matteo,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎君へ
Ciao Matty!
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎君、
Luca,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
太郎へ
Tesoro,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
太郎へ
Amore,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
太郎へ
Amore mio,
Informeel, aanhef voor een partner
メールをくれてありがとう。
Grazie per la tua e-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
メールをもらってうれしかったよ。
Che bello sentirti!
Antwoord bij een briefwisseling
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
長い間連絡を取っていなかったよね。
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

喜んで・・・・を報告します。
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
・・・・に何か予定はありますか?
Hai già dei piani per...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
・・・・を喜んで報告します。
Sono felice di annunciarti che...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
・・・・を聞いてうれしかったです。
Sono davvero felice di sapere che...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
残念だけど・・・・を報告します。
Mi dispiace molto doverti dire che...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Mi dispiace sapere che...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
・・・・がよろしく言っていたよ。
...ti manda i suoi saluti.
De groeten doen aan een derde persoon
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Salutami...
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
お返事を楽しみに待っています。
Scrivimi presto.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
返信を待っています。
Rispondimi presto.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
・・・・の時はまた連絡してください。
Rispondimi non appena...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
何かあったらまた連絡してください。
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
元気でね
Stammi bene.
E-mail aan familie en vrienden
好きだよ
Ti amo.
E-mail aan partner
じゃあね
I migliori auguri
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
じゃあね
Con i migliori auguri
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
よろしく
Cari saluti
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
元気でね
Tante belle cose
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
体に気をつけてね
Un abbraccio,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
元気でね
Con tanto amore
Informeel, e-mail aan familie
元気でね
Tanti cari saluti
Informeel, e-mail aan familie