Frans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

太郎君へ
Cher Albert,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
お母さんへ/お父さんへ
Chère Maman / Cher Papa,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
太郎おじさんへ
Cher Oncle Maurice,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
太郎君へ
Salut André,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎君へ
Coucou Sébastien,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎君、
Louis,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
太郎へ
Mon chéri / Ma chérie,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
太郎へ
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Zeer informeel, aanhef voor een partner
太郎へ
Mon cher Thomas,
Informeel, aanhef voor een partner
メールをくれてありがとう。
Merci pour votre courriel.
Antwoord bij een briefwisseling
メールをもらってうれしかったよ。
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Antwoord bij een briefwisseling
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
長い間連絡を取っていなかったよね。
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

喜んで・・・・を報告します。
Je t'écris pour te dire que...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
・・・・に何か予定はありますか?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
・・・・を喜んで報告します。
J'ai la joie de vous annoncer que...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
・・・・を聞いてうれしかったです。
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
残念だけど・・・・を報告します。
J'ai le regret de vous informer que...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
・・・・を聞いて私も悲しいです。
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
・・・・がよろしく言っていたよ。
...envoie ses salutations.
De groeten doen aan een derde persoon
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Dis bonjour à...de ma part.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
お返事を楽しみに待っています。
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
返信を待っています。
Écris-moi vite.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
・・・・の時はまた連絡してください。
Écris-moi quand...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
何かあったらまた連絡してください。
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
元気でね
Prends soin de toi.
E-mail aan familie en vrienden
好きだよ
Je t'aime.
E-mail aan partner
じゃあね
Tous mes vœux,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
じゃあね
Amitiés,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
よろしく
Amicalement,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
元気でね
Bien à vous/toi,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
体に気をつけてね
Tendrement,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
元気でね
Bises,
Informeel, e-mail aan familie
元気でね
Bisous,
Informeel, e-mail aan familie