Esperanto | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

太郎君へ
Estimata John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
お母さんへ/お父さんへ
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
太郎おじさんへ
Estimata Onklo Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
太郎君へ
Saluton John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎君へ
Saluton John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎君、
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
太郎へ
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
太郎へ
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
太郎へ
Estimata John,
Informeel, aanhef voor een partner
メールをくれてありがとう。
Dankon pro via retpoŝto.
Antwoord bij een briefwisseling
メールをもらってうれしかったよ。
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwoord bij een briefwisseling
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
長い間連絡を取っていなかったよね。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

喜んで・・・・を報告します。
Mi skribas por informi vin, ke...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
・・・・に何か予定はありますか?
Ĉu vi havas planojn por...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
・・・・を喜んで報告します。
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
・・・・を聞いてうれしかったです。
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
残念だけど・・・・を報告します。
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
・・・・がよろしく言っていたよ。
...sendas lian/ŝian amon.
De groeten doen aan een derde persoon
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Diru saluton al... por mi.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
お返事を楽しみに待っています。
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
返信を待っています。
Reskribu baldaŭ.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
・・・・の時はまた連絡してください。
Skribu reen kiam...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
何かあったらまた連絡してください。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
元気でね
Atentu.
E-mail aan familie en vrienden
好きだよ
Mi amas vin.
E-mail aan partner
じゃあね
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
じゃあね
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
よろしく
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
元気でね
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
体に気をつけてね
Ĉiu mia amo,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
元気でね
Multe da amo,
Informeel, e-mail aan familie
元気でね
Multa amo,
Informeel, e-mail aan familie