Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

太郎君へ
Dear John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
お母さんへ/お父さんへ
Dear Mum / Dad,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
太郎おじさんへ
Dear Uncle Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
太郎君へ
Hello John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎君へ
Hey John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎君、
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
太郎へ
My Dear,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
太郎へ
My Dearest,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
太郎へ
Dearest John,
Informeel, aanhef voor een partner
メールをくれてありがとう。
Thank you for your E-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
メールをもらってうれしかったよ。
It was good to hear from you again.
Antwoord bij een briefwisseling
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
I am very sorry I haven't written for so long.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
長い間連絡を取っていなかったよね。
It's such a long time since we had any contact.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

喜んで・・・・を報告します。
I am writing to tell you that…
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
・・・・に何か予定はありますか?
Have you made any plans for…?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
It was so kind of you to write / invite / send…
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
・・・・を喜んで報告します。
I am delighted to announce that…
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
・・・・を聞いてうれしかったです。
I was delighted to hear that…
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
残念だけど・・・・を報告します。
I am sorry to inform you that…
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
・・・・を聞いて私も悲しいです。
I was so sorry to hear that…
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Please add me on...messenger. My username is…
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
・・・・がよろしく言っていたよ。
…sends his/her love.
De groeten doen aan een derde persoon
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Say hello to…for me.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
お返事を楽しみに待っています。
I look forward to hearing from you soon.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
返信を待っています。
Write back soon.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
・・・・の時はまた連絡してください。
Do write back when…
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
何かあったらまた連絡してください。
Send me news, when you know anything more.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
元気でね
Take care.
E-mail aan familie en vrienden
好きだよ
I love you.
E-mail aan partner
じゃあね
Best wishes,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
じゃあね
With best wishes,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
よろしく
Kindest regards,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
元気でね
All the best,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
体に気をつけてね
All my love,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
元気でね
Lots of love,
Informeel, e-mail aan familie
元気でね
Much love,
Informeel, e-mail aan familie