Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

太郎君へ
亲爱的约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
お母さんへ/お父さんへ
亲爱的妈妈/爸爸,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
太郎おじさんへ
亲爱的Jerome叔叔,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
太郎君へ
你好,约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎君へ
嘿,约翰,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
太郎君、
约翰,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
太郎へ
我亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
太郎へ
我最亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
太郎へ
最亲爱的约翰,
Informeel, aanhef voor een partner
メールをくれてありがとう。
谢谢您的邮件。
Antwoord bij een briefwisseling
メールをもらってうれしかったよ。
很高兴再次收到您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
对不起,这么久没有给你写信。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
長い間連絡を取っていなかったよね。
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

喜んで・・・・を報告します。
我给您写信是为了告诉您...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
・・・・に何か予定はありますか?
你对...有什么计划吗?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
非常感谢发送/邀请/附上...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
・・・・を喜んで報告します。
很高兴宣布...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
・・・・を聞いてうれしかったです。
听到...我非常高兴
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
残念だけど・・・・を報告します。
很遗憾地告诉你们...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
・・・・を聞いて私も悲しいです。
听到...很遗憾
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
请在...上加我,我的用户名是...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
・・・・がよろしく言っていたよ。
...致上他/她的祝福。
De groeten doen aan een derde persoon
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
代我向...问好。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
お返事を楽しみに待っています。
我期待着尽快能收到您的回复。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
返信を待っています。
尽快回复。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
・・・・の時はまた連絡してください。
当...,请回复我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
何かあったらまた連絡してください。
如果你有更多消息,请发送给我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
元気でね
保重。
E-mail aan familie en vrienden
好きだよ
我爱你。
E-mail aan partner
じゃあね
衷心的祝福,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
じゃあね
致以最衷心的祝福,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
よろしく
最衷心的问候,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
元気でね
一切顺利,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
体に気をつけてね
致以我的祝福,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
元気でね
衷心祝福,
Informeel, e-mail aan familie
元気でね
衷心祝福,
Informeel, e-mail aan familie