Russisch | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Caro Luca,
Дорогой Иван,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Cari mamma e papà,
Дорогая мама/папа
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Caro zio Flavio,
Дорогой дядя Петя,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Ciao Matteo,
Привет, Иван,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Ciao Matty!
Здорово, Иван,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Luca,
Иван,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Tesoro,
Любимый (ая),
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Amore,
Дорогой мой...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Amore mio,
Милый Иван,
Informeel, aanhef voor een partner
Grazie per la tua e-mail.
Спасибо за E-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
Che bello sentirti!
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Antwoord bij een briefwisseling
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Извини, что так долго не писал(а)
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Мы так давно не общались
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Hai già dei piani per...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Sono felice di annunciarti che...
С удовольствием сообщаю, что...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Sono davvero felice di sapere che...
Я был рад услышать, что...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi dispiace molto doverti dire che...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi dispiace sapere che...
Я так сожалею о...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...ti manda i suoi saluti.
...тоже шлет приветы.
De groeten doen aan een derde persoon
Salutami...
Передай ... привет от меня.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Scrivimi presto.
Надеюсь на скорый ответ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi presto.
Ответь как можно скорее
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi non appena...
Напиши, если/когда...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Stammi bene.
Береги себя.
E-mail aan familie en vrienden
Ti amo.
Я тебя люблю.
E-mail aan partner
I migliori auguri
С наилучшими пожеланиями
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Con i migliori auguri
С наилучшими пожеланиями,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Cari saluti
С уважением..
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Tante belle cose
Всего наилучшего,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Un abbraccio,
С любовью,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Con tanto amore
Я вас люблю,
Informeel, e-mail aan familie
Tanti cari saluti
Люблю,
Informeel, e-mail aan familie