Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Caro Luca,
Beste Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Cari mamma e papà,
Beste mama / papa
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Caro zio Flavio,
Beste oom Jeroen
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Ciao Matteo,
Hallo Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Ciao Matty!
Hoi Jan
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Luca,
Jan
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Tesoro,
Lieve ...
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Amore,
Liefste ...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Amore mio,
Lieve Jan
Informeel, aanhef voor een partner
Grazie per la tua e-mail.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
Che bello sentirti!
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwoord bij een briefwisseling
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Hai già dei piani per...?
Heb je al plannen voor ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Sono felice di annunciarti che...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Sono davvero felice di sapere che...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi dispiace molto doverti dire che...
Helaas moet ik je melden dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi dispiace sapere che...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...ti manda i suoi saluti.
... doet jou de groeten.
De groeten doen aan een derde persoon
Salutami...
Doe ... de groeten namens mij.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Scrivimi presto.
Ik hoop snel van jou te horen.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi presto.
Schrijf me snel terug.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi non appena...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Stammi bene.
Het ga je goed.
E-mail aan familie en vrienden
Ti amo.
Ik hou van je.
E-mail aan partner
I migliori auguri
Hartelijke groeten,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Con i migliori auguri
Met hartelijke groeten,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Cari saluti
Groeten,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Tante belle cose
Groeten,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Un abbraccio,
Liefs,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Con tanto amore
Liefs,
Informeel, e-mail aan familie
Tanti cari saluti
Liefs,
Informeel, e-mail aan familie