Japans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Caro Luca,
太郎君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Cari mamma e papà,
お母さんへ/お父さんへ
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Caro zio Flavio,
太郎おじさんへ
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Ciao Matteo,
太郎君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Ciao Matty!
太郎君へ
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Luca,
太郎君、
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Tesoro,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Amore,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Amore mio,
太郎へ
Informeel, aanhef voor een partner
Grazie per la tua e-mail.
メールをくれてありがとう。
Antwoord bij een briefwisseling
Che bello sentirti!
メールをもらってうれしかったよ。
Antwoord bij een briefwisseling
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
喜んで・・・・を報告します。
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Hai già dei piani per...?
・・・・に何か予定はありますか?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Sono felice di annunciarti che...
・・・・を喜んで報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Sono davvero felice di sapere che...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi dispiace molto doverti dire che...
残念だけど・・・・を報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi dispiace sapere che...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...ti manda i suoi saluti.
・・・・がよろしく言っていたよ。
De groeten doen aan een derde persoon
Salutami...
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Scrivimi presto.
お返事を楽しみに待っています。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi presto.
返信を待っています。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Rispondimi non appena...
・・・・の時はまた連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Scrivimi non appena sai qualcosa.
何かあったらまた連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Stammi bene.
元気でね
E-mail aan familie en vrienden
Ti amo.
好きだよ
E-mail aan partner
I migliori auguri
じゃあね
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Con i migliori auguri
じゃあね
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Cari saluti
よろしく
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Tante belle cose
元気でね
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Un abbraccio,
体に気をつけてね
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Con tanto amore
元気でね
Informeel, e-mail aan familie
Tanti cari saluti
元気でね
Informeel, e-mail aan familie