Vietnamees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

प्यारे मित्र रहीम
Gửi Vi,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
प्यारे माता पिता,
Gửi bố / mẹ,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
प्रीय चाचा जी,
Cháu chào chú Triều,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
कैसे हो जय,
Lam thân mến,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
ओय राहुल!
Thương thân mến,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
रीमा,
Tùng à,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
मेरे प्यारे...,
Gửi bạn,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
मेरी प्यारी...,
Anh / Em thân yêu,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
प्यारी नीना,
Trúc thân yêu,
Informeel, aanhef voor een partner
आपके मेल के लिए धन्यवाद.
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Antwoord bij een briefwisseling
तम्हारी ख़बर सुनकर खुशी हुई.
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Antwoord bij een briefwisseling
इतने देर तक न लिखने के लिए माफी माँगता हूँ.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
कितने दिन बीत गए हमारी बात-चीत होकर.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

मैं तुम्हे यह बताना चाहता/चाहती हूँ कि,...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
क्या तुम... के दिन कुछ कर रहे हो?
Bạn có rảnh vào...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
निमंत्रण के लिए/जानकारी के लिए धन्यवाद.
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
... के बारे मे बताने के लिए/ देने के लिए धन्यवाद.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
आपके पत्र/निमंत्रण के लिए धन्यवाद.
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि...
Mình rất vui khi được biết...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे नए वेबसाईट पर जाओगे तो...
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
... मेसेंजर पर मुझे ऐड कीजिए. मेरा यूझरनेम है...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

... की बहुत याद आती है. उनको मेरा प्यार देना.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...अपना प्यार भेजता/भेजती है.
... gửi lời chào cho bạn.
De groeten doen aan een derde persoon
... को मेरा प्रणाम/प्यार.
Cho mình gửi lời chào tới...
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
आशा है कि आपका जवाब जल्द से जल्द मिले.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
जल्द ही जवाब लिखना.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
... हो, तो मुझे जरूर लिखना.
Hãy hồi âm cho mình khi...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
जब तुम्हे और कुछ पता चले तो मुझे खबर भजना.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
अपना खयाल रखना.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
E-mail aan familie en vrienden
तुम्हारा अपना/तम्हारी अपनी
Em yêu anh / Anh yêu em.
E-mail aan partner
शुभकामनाएं,
Thân ái,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
शुभकामनाएं,
Thân,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
शुभकामनाएं,
Thân thương,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे सथ है.
Thân mến,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
ढेर सारा प्यार,
Thân mến,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
ढेर सारा प्यार,
Thân thương,
Informeel, e-mail aan familie
आपका अपना/आपकी अपनी,
Thân thương,
Informeel, e-mail aan familie