Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Cher Albert,
Beste Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Chère Maman / Cher Papa,
Beste mama / papa
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Cher Oncle Maurice,
Beste oom Jeroen
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Salut André,
Hallo Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Coucou Sébastien,
Hoi Jan
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Louis,
Jan
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mon chéri / Ma chérie,
Lieve ...
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Liefste ...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Mon cher Thomas,
Lieve Jan
Informeel, aanhef voor een partner
Merci pour votre courriel.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwoord bij een briefwisseling
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Je t'écris pour te dire que...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
As-tu prévu quelque chose pour...?
Heb je al plannen voor ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
J'ai la joie de vous annoncer que...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
J'ai le regret de vous informer que...
Helaas moet ik je melden dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...envoie ses salutations.
... doet jou de groeten.
De groeten doen aan een derde persoon
Dis bonjour à...de ma part.
Doe ... de groeten namens mij.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Ik hoop snel van jou te horen.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Écris-moi vite.
Schrijf me snel terug.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Écris-moi quand...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Prends soin de toi.
Het ga je goed.
E-mail aan familie en vrienden
Je t'aime.
Ik hou van je.
E-mail aan partner
Tous mes vœux,
Hartelijke groeten,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Amitiés,
Met hartelijke groeten,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Amicalement,
Groeten,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Bien à vous/toi,
Groeten,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Tendrement,
Liefs,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Bises,
Liefs,
Informeel, e-mail aan familie
Bisous,
Liefs,
Informeel, e-mail aan familie