Japans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Cher Albert,
太郎君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Chère Maman / Cher Papa,
お母さんへ/お父さんへ
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Cher Oncle Maurice,
太郎おじさんへ
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Salut André,
太郎君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Coucou Sébastien,
太郎君へ
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Louis,
太郎君、
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mon chéri / Ma chérie,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Mon cher Thomas,
太郎へ
Informeel, aanhef voor een partner
Merci pour votre courriel.
メールをくれてありがとう。
Antwoord bij een briefwisseling
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
メールをもらってうれしかったよ。
Antwoord bij een briefwisseling
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Je t'écris pour te dire que...
喜んで・・・・を報告します。
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
As-tu prévu quelque chose pour...?
・・・・に何か予定はありますか?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
J'ai la joie de vous annoncer que...
・・・・を喜んで報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
J'ai eu la joie d'apprendre que...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
J'ai le regret de vous informer que...
残念だけど・・・・を報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...envoie ses salutations.
・・・・がよろしく言っていたよ。
De groeten doen aan een derde persoon
Dis bonjour à...de ma part.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
お返事を楽しみに待っています。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Écris-moi vite.
返信を待っています。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Écris-moi quand...
・・・・の時はまた連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
何かあったらまた連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Prends soin de toi.
元気でね
E-mail aan familie en vrienden
Je t'aime.
好きだよ
E-mail aan partner
Tous mes vœux,
じゃあね
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Amitiés,
じゃあね
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Amicalement,
よろしく
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Bien à vous/toi,
元気でね
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Tendrement,
体に気をつけてね
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Bises,
元気でね
Informeel, e-mail aan familie
Bisous,
元気でね
Informeel, e-mail aan familie