Zweeds | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Estimata John,
Hej John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Estimata Panjo/Paĉjo,
Hej mamma/pappa,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Estimata Onklo Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Saluton John,
Hallå John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Saluton John,
Hej John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mia kara,
Min älskling,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mia kara,
Raring,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Estimata John,
Min käre John,
Informeel, aanhef voor een partner
Dankon pro via retpoŝto.
Tack för ditt mejl.
Antwoord bij een briefwisseling
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Antwoord bij een briefwisseling
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Mi skribas por informi vin, ke...
Jag skriver för att berätta att ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ĉu vi havas planojn por...?
Har ni några planer för ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Jag är glad att höra att ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...sendas lian/ŝian amon.
... hälsar.
De groeten doen aan een derde persoon
Diru saluton al... por mi.
Hälsa ... från mig.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Reskribu baldaŭ.
Mejla mig så fort som möjligt.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skribu reen kiam...
Mejla mig gärna när ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Mejla mig så fort du vet något mer.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Atentu.
Sköt om dig.
E-mail aan familie en vrienden
Mi amas vin.
Jag älskar dig.
E-mail aan partner
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Ĉion bonan,
Hjärtliga hälsningar,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Hjärtligaste hälsningar,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Jag önskar dig allt gott,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉiu mia amo,
Många kramar,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Multe da amo,
Puss och kram,
Informeel, e-mail aan familie
Multa amo,
Kramisar,
Informeel, e-mail aan familie