Thai | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Estimata John,
ถึง จอห์น
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Estimata Panjo/Paĉjo,
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Estimata Onklo Jerome,
เรียน คุณลุงเจอโรม
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Saluton John,
สวัสดี จอห์น
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Saluton John,
ว่าไง จอห์น
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
จอห์น
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mia kara,
ถึงสุดที่รัก
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mia kara,
ถึง สุดที่รัก
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Estimata John,
ถึงจอห์นที่รัก
Informeel, aanhef voor een partner
Dankon pro via retpoŝto.
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Antwoord bij een briefwisseling
Estis bona denove aŭdi de vi.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Antwoord bij een briefwisseling
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Mi skribas por informi vin, ke...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ĉu vi havas planojn por...?
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dankon pro sendii / inviti / diri...
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mi ĝojis aŭdi, ke...
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi bedaŭras informi vin, ke...
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi bedaŭras aŭdi tion...
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...sendas lian/ŝian amon.
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
De groeten doen aan een derde persoon
Diru saluton al... por mi.
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Reskribu baldaŭ.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skribu reen kiam...
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Atentu.
ขอให้โชคดีนะ
E-mail aan familie en vrienden
Mi amas vin.
ฉันรักคุณ
E-mail aan partner
Ĉion bonan,
ขอให้โชคดีนะ
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Ĉion bonan,
ขอให้คุณโชคดี
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
ด้วยความหวังดี
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉiu mia amo,
ด้วยความรัก
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Multe da amo,
ด้วยความรัก
Informeel, e-mail aan familie
Multa amo,
ด้วยความรัก
Informeel, e-mail aan familie