Russisch | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Estimata John,
Дорогой Иван,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Estimata Panjo/Paĉjo,
Дорогая мама/папа
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Estimata Onklo Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Saluton John,
Привет, Иван,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Saluton John,
Здорово, Иван,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
Иван,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mia kara,
Любимый (ая),
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mia kara,
Дорогой мой...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Estimata John,
Милый Иван,
Informeel, aanhef voor een partner
Dankon pro via retpoŝto.
Спасибо за E-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
Estis bona denove aŭdi de vi.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Antwoord bij een briefwisseling
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Извини, что так долго не писал(а)
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Мы так давно не общались
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Mi skribas por informi vin, ke...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ĉu vi havas planojn por...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
С удовольствием сообщаю, что...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Я был рад услышать, что...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi bedaŭras informi vin, ke...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Я так сожалею о...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...sendas lian/ŝian amon.
...тоже шлет приветы.
De groeten doen aan een derde persoon
Diru saluton al... por mi.
Передай ... привет от меня.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Reskribu baldaŭ.
Ответь как можно скорее
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skribu reen kiam...
Напиши, если/когда...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Atentu.
Береги себя.
E-mail aan familie en vrienden
Mi amas vin.
Я тебя люблю.
E-mail aan partner
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
С уважением..
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Всего наилучшего,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉiu mia amo,
С любовью,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Multe da amo,
Я вас люблю,
Informeel, e-mail aan familie
Multa amo,
Люблю,
Informeel, e-mail aan familie