Roemeens | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Estimata John,
Dragă Andrei,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Estimata Panjo/Paĉjo,
Dragă Mamă/Tată,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Estimata Onklo Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Saluton John,
Dragă Andrei,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Saluton John,
Bună Andrei!
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
Salut Andrei!
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mia kara,
Draga mea,/Dragul meu,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mia kara,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Estimata John,
Dragul meu Andrei,
Informeel, aanhef voor een partner
Dankon pro via retpoŝto.
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
Antwoord bij een briefwisseling
Estis bona denove aŭdi de vi.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Antwoord bij een briefwisseling
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Mi skribas por informi vin, ke...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ĉu vi havas planojn por...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...sendas lian/ŝian amon.
... îţi transmite toată dragostea.
De groeten doen aan een derde persoon
Diru saluton al... por mi.
Salută pe ...din partea mea.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Reskribu baldaŭ.
Scrie-mi înapoi curând.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skribu reen kiam...
Trimite-mi un răspuns când... .
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Trimite-mi un răspuns când... .
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Atentu.
Aveţi grijă de voi!
E-mail aan familie en vrienden
Mi amas vin.
Te iubesc!
E-mail aan partner
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Ĉion bonan,
Cu drag,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Cele mai calde urări,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉiu mia amo,
Cu toată dragostea,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Multe da amo,
Cu drag,
Informeel, e-mail aan familie
Multa amo,
Cu mult drag,
Informeel, e-mail aan familie