Koreaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Estimata John,
정아에게
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Estimata Panjo/Paĉjo,
어머니께/ 아버지께
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Estimata Onklo Jerome,
작은 삼촌께
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Saluton John,
안녕 수지야!
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Saluton John,
수지야!
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
수지!
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mia kara,
나의 사랑 ... 에게
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mia kara,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Estimata John,
사랑하는 부인,
Informeel, aanhef voor een partner
Dankon pro via retpoŝto.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Estis bona denove aŭdi de vi.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Mi skribas por informi vin, ke...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ĉu vi havas planojn por...?
..관련 계획이 있으십니까?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dankon pro sendii / inviti / diri...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mi ĝojis aŭdi, ke...
... 듣게 되어 기뻐
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi bedaŭras informi vin, ke...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi bedaŭras aŭdi tion...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...sendas lian/ŝian amon.
...도 안부를 물어보십니다.
De groeten doen aan een derde persoon
Diru saluton al... por mi.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
곧 답장 받길 기대할게.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Reskribu baldaŭ.
곧 답장 써주십시오.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skribu reen kiam...
...면 답장을 주십시오.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Atentu.
건강히 지내세요.
E-mail aan familie en vrienden
Mi amas vin.
사랑해요.
E-mail aan partner
Ĉion bonan,
좋은 하루 보내세요.
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Ĉion bonan,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
사랑하는 마음 담아.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉiu mia amo,
사랑하는 마음과 함께.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Multe da amo,
사랑과 함께 보냅니다.
Informeel, e-mail aan familie
Multa amo,
사랑하며, ... 보냅니다.
Informeel, e-mail aan familie