Japans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Estimata John,
太郎君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Estimata Panjo/Paĉjo,
お母さんへ/お父さんへ
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Estimata Onklo Jerome,
太郎おじさんへ
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Saluton John,
太郎君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Saluton John,
太郎君へ
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
太郎君、
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mia kara,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mia kara,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Estimata John,
太郎へ
Informeel, aanhef voor een partner
Dankon pro via retpoŝto.
メールをくれてありがとう。
Antwoord bij een briefwisseling
Estis bona denove aŭdi de vi.
メールをもらってうれしかったよ。
Antwoord bij een briefwisseling
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Mi skribas por informi vin, ke...
喜んで・・・・を報告します。
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ĉu vi havas planojn por...?
・・・・に何か予定はありますか?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dankon pro sendii / inviti / diri...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
・・・・を喜んで報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mi ĝojis aŭdi, ke...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi bedaŭras informi vin, ke...
残念だけど・・・・を報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi bedaŭras aŭdi tion...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...sendas lian/ŝian amon.
・・・・がよろしく言っていたよ。
De groeten doen aan een derde persoon
Diru saluton al... por mi.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
お返事を楽しみに待っています。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Reskribu baldaŭ.
返信を待っています。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skribu reen kiam...
・・・・の時はまた連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
何かあったらまた連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Atentu.
元気でね
E-mail aan familie en vrienden
Mi amas vin.
好きだよ
E-mail aan partner
Ĉion bonan,
じゃあね
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Ĉion bonan,
じゃあね
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
よろしく
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
元気でね
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉiu mia amo,
体に気をつけてね
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Multe da amo,
元気でね
Informeel, e-mail aan familie
Multa amo,
元気でね
Informeel, e-mail aan familie