Deens | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Estimata John,
Kære John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Estimata Panjo/Paĉjo,
Kære Mor / Far,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Estimata Onklo Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Saluton John,
Hej John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Saluton John,
Hej John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Mia kara,
Kære,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mia kara,
Kæreste,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Estimata John,
Kæreste John,
Informeel, aanhef voor een partner
Dankon pro via retpoŝto.
Tak for din E-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var godt at høre fra dig igen.
Antwoord bij een briefwisseling
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

Mi skribas por informi vin, ke...
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Ĉu vi havas planojn por...?
har du lavet nogle planer den... ?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Jeg var henrykt over at høre at...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jeg var så ked af at høre at...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...sendas lian/ŝian amon.
... siger hej.
De groeten doen aan een derde persoon
Diru saluton al... por mi.
Sig hej til... for mig.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Reskribu baldaŭ.
Skriv tilbage snart.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skribu reen kiam...
Skriv tilbage når...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Atentu.
Have det godt.
E-mail aan familie en vrienden
Mi amas vin.
Jeg elsker dig.
E-mail aan partner
Ĉion bonan,
De bedste ønsker,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
Ĉion bonan,
Med de bedste ønsker,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
De venligste hilsner,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉion bonan,
Alt det bedste,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Ĉiu mia amo,
Kærligst,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Multe da amo,
Masser af kærlighed,
Informeel, e-mail aan familie
Multa amo,
Kærlighed,
Informeel, e-mail aan familie