Zweeds | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Dear John,
Hej John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dear Mum / Dad,
Hej mamma/pappa,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dear Uncle Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hello John,
Hallå John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey John,
Hej John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
My Dear,
Min älskling,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
My Dearest,
Raring,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dearest John,
Min käre John,
Informeel, aanhef voor een partner
Thank you for your E-mail.
Tack för ditt mejl.
Antwoord bij een briefwisseling
It was good to hear from you again.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Antwoord bij een briefwisseling
I am very sorry I haven't written for so long.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
It's such a long time since we had any contact.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

I am writing to tell you that…
Jag skriver för att berätta att ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Have you made any plans for…?
Har ni några planer för ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
It was so kind of you to write / invite / send…
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
I am delighted to announce that…
Jag är glad att kunna berätta att ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
I was delighted to hear that…
Jag är glad att höra att ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
I am sorry to inform you that…
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
I was so sorry to hear that…
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Please add me on...messenger. My username is…
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
…sends his/her love.
... hälsar.
De groeten doen aan een derde persoon
Say hello to…for me.
Hälsa ... från mig.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Write back soon.
Mejla mig så fort som möjligt.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Do write back when…
Mejla mig gärna när ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Send me news, when you know anything more.
Mejla mig så fort du vet något mer.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Take care.
Sköt om dig.
E-mail aan familie en vrienden
I love you.
Jag älskar dig.
E-mail aan partner
Best wishes,
Hälsningar,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
With best wishes,
Hjärtliga hälsningar,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Kindest regards,
Hjärtligaste hälsningar,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
All the best,
Jag önskar dig allt gott,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
All my love,
Många kramar,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Lots of love,
Puss och kram,
Informeel, e-mail aan familie
Much love,
Kramisar,
Informeel, e-mail aan familie