Spaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Dear John,
Querido Juan:
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dear Mum / Dad,
Mamá / Papá:
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dear Uncle Jerome,
Querido tío José:
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hello John,
Hola Juan:
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey John,
Hola Juan:
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
Juan:
Informeel, directe aanhef voor een vriend
My Dear,
Querido:
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
My Dearest,
Mi amor:
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dearest John,
Amado Juan:
Informeel, aanhef voor een partner
Thank you for your E-mail.
Gracias por su / tu email.
Antwoord bij een briefwisseling
It was good to hear from you again.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Antwoord bij een briefwisseling
I am very sorry I haven't written for so long.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
It's such a long time since we had any contact.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

I am writing to tell you that…
Escribo para decirle / decirte que...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Have you made any plans for…?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
It was so kind of you to write / invite / send…
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
I am delighted to announce that…
Me complace anunciar que...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
I was delighted to hear that…
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
I am sorry to inform you that…
Siento informarte que...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
I was so sorry to hear that…
Lamenté mucho cuando escuché que..
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Please add me on...messenger. My username is…
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
…sends his/her love.
X te envía muchos cariños.
De groeten doen aan een derde persoon
Say hello to…for me.
Saluda a X de mi parte.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
I look forward to hearing from you soon.
Espero saber de ti pronto.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Write back soon.
Escríbeme pronto.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Do write back when…
Escríbeme cuando...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Send me news, when you know anything more.
Escríbeme cuando tengas más información.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Take care.
Cuídate / Cuídense
E-mail aan familie en vrienden
I love you.
Te amo,
E-mail aan partner
Best wishes,
Cariños,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
With best wishes,
Cariños,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Kindest regards,
Cariños,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
All the best,
Mis mejores deseos,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
All my love,
Con todo mi amor,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Lots of love,
Con todo mi amor,
Informeel, e-mail aan familie
Much love,
Con amor,
Informeel, e-mail aan familie