Pools | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Dear John,
Cześć Michale,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dear Mum / Dad,
Droga Mamo/Drogi Tato,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dear Uncle Jerome,
Drogi Wujku,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hello John,
Cześć Michale,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey John,
Hej Janku,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
Janku,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
My Dear,
Mój Drogi/Moja Droga,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
My Dearest,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dearest John,
Najdroższy/Najdroższa,
Informeel, aanhef voor een partner
Thank you for your E-mail.
Dziękuję za Twojego maila.
Antwoord bij een briefwisseling
It was good to hear from you again.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Antwoord bij een briefwisseling
I am very sorry I haven't written for so long.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
It's such a long time since we had any contact.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

I am writing to tell you that…
Piszę, by przekazać Ci...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Have you made any plans for…?
Czy masz już plany na...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
It was so kind of you to write / invite / send…
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
I am delighted to announce that…
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
I was delighted to hear that…
Ucieszyłem się słysząc, że...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
I am sorry to inform you that…
Z przykrością piszę, że...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
I was so sorry to hear that…
Tak przykro mi słyszeć, że...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Please add me on...messenger. My username is…
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
…sends his/her love.
Pozdrowienia od...
De groeten doen aan een derde persoon
Say hello to…for me.
Pozdrów ode mnie...
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Write back soon.
Odpisz szybko.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Do write back when…
Odpisz, gdy...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Send me news, when you know anything more.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Take care.
Trzymaj się ciepło.
E-mail aan familie en vrienden
I love you.
Kocham Cię.
E-mail aan partner
Best wishes,
Pozdrawiam serdecznie,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
With best wishes,
Pozdrawiam ciepło,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Kindest regards,
Serdecznie pozdrawiam,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
All the best,
Ściskam,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
All my love,
Buziaki,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Lots of love,
Ściskam serdecznie,
Informeel, e-mail aan familie
Much love,
Mnóstwo buziaków,
Informeel, e-mail aan familie