Koreaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Dear John,
정아에게
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dear Mum / Dad,
어머니께/ 아버지께
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dear Uncle Jerome,
작은 삼촌께
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hello John,
안녕 수지야!
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey John,
수지야!
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
수지!
Informeel, directe aanhef voor een vriend
My Dear,
나의 사랑 ... 에게
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
My Dearest,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dearest John,
사랑하는 부인,
Informeel, aanhef voor een partner
Thank you for your E-mail.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Antwoord bij een briefwisseling
It was good to hear from you again.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Antwoord bij een briefwisseling
I am very sorry I haven't written for so long.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
It's such a long time since we had any contact.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

I am writing to tell you that…
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Have you made any plans for…?
..관련 계획이 있으십니까?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
It was so kind of you to write / invite / send…
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
I am delighted to announce that…
...를 알려주게 되어 기뻐!
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
I was delighted to hear that…
... 듣게 되어 기뻐
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
I am sorry to inform you that…
...를 알려주게 되어 유감이야.
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
I was so sorry to hear that…
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Please add me on...messenger. My username is…
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Give my love to…and tell them how much I miss them.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
…sends his/her love.
...도 안부를 물어보십니다.
De groeten doen aan een derde persoon
Say hello to…for me.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
I look forward to hearing from you soon.
곧 답장 받길 기대할게.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Write back soon.
곧 답장 써주십시오.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Do write back when…
...면 답장을 주십시오.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Send me news, when you know anything more.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Take care.
건강히 지내세요.
E-mail aan familie en vrienden
I love you.
사랑해요.
E-mail aan partner
Best wishes,
좋은 하루 보내세요.
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
With best wishes,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Kindest regards,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
All the best,
사랑하는 마음 담아.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
All my love,
사랑하는 마음과 함께.
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Lots of love,
사랑과 함께 보냅니다.
Informeel, e-mail aan familie
Much love,
사랑하며, ... 보냅니다.
Informeel, e-mail aan familie