Japans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Dear John,
太郎君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dear Mum / Dad,
お母さんへ/お父さんへ
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dear Uncle Jerome,
太郎おじさんへ
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hello John,
太郎君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey John,
太郎君へ
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
太郎君、
Informeel, directe aanhef voor een vriend
My Dear,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
My Dearest,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dearest John,
太郎へ
Informeel, aanhef voor een partner
Thank you for your E-mail.
メールをくれてありがとう。
Antwoord bij een briefwisseling
It was good to hear from you again.
メールをもらってうれしかったよ。
Antwoord bij een briefwisseling
I am very sorry I haven't written for so long.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
It's such a long time since we had any contact.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

I am writing to tell you that…
喜んで・・・・を報告します。
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Have you made any plans for…?
・・・・に何か予定はありますか?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
It was so kind of you to write / invite / send…
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
I am delighted to announce that…
・・・・を喜んで報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
I was delighted to hear that…
・・・・を聞いてうれしかったです。
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
I am sorry to inform you that…
残念だけど・・・・を報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
I was so sorry to hear that…
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Please add me on...messenger. My username is…
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Give my love to…and tell them how much I miss them.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
…sends his/her love.
・・・・がよろしく言っていたよ。
De groeten doen aan een derde persoon
Say hello to…for me.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
I look forward to hearing from you soon.
お返事を楽しみに待っています。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Write back soon.
返信を待っています。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Do write back when…
・・・・の時はまた連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Send me news, when you know anything more.
何かあったらまた連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Take care.
元気でね
E-mail aan familie en vrienden
I love you.
好きだよ
E-mail aan partner
Best wishes,
じゃあね
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
With best wishes,
じゃあね
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Kindest regards,
よろしく
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
All the best,
元気でね
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
All my love,
体に気をつけてね
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Lots of love,
元気でね
Informeel, e-mail aan familie
Much love,
元気でね
Informeel, e-mail aan familie