Deens | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

Dear John,
Kære John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Dear Mum / Dad,
Kære Mor / Far,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Dear Uncle Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hello John,
Hej John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey John,
Hej John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
My Dear,
Kære,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
My Dearest,
Kæreste,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Dearest John,
Kæreste John,
Informeel, aanhef voor een partner
Thank you for your E-mail.
Tak for din E-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
It was good to hear from you again.
Det var godt at høre fra dig igen.
Antwoord bij een briefwisseling
I am very sorry I haven't written for so long.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
It's such a long time since we had any contact.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

I am writing to tell you that…
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Have you made any plans for…?
har du lavet nogle planer den... ?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
It was so kind of you to write / invite / send…
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
I am delighted to announce that…
Jeg er henrykt over at meddele at...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
I was delighted to hear that…
Jeg var henrykt over at høre at...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
I am sorry to inform you that…
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
I was so sorry to hear that…
Jeg var så ked af at høre at...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
Please add me on...messenger. My username is…
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
…sends his/her love.
... siger hej.
De groeten doen aan een derde persoon
Say hello to…for me.
Sig hej til... for mig.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Write back soon.
Skriv tilbage snart.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Do write back when…
Skriv tilbage når...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Send me news, when you know anything more.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Take care.
Have det godt.
E-mail aan familie en vrienden
I love you.
Jeg elsker dig.
E-mail aan partner
Best wishes,
De bedste ønsker,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
With best wishes,
Med de bedste ønsker,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Kindest regards,
De venligste hilsner,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
All the best,
Alt det bedste,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
All my love,
Kærligst,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
Lots of love,
Masser af kærlighed,
Informeel, e-mail aan familie
Much love,
Kærlighed,
Informeel, e-mail aan familie