Zweeds | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

亲爱的约翰,
Hej John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
亲爱的妈妈/爸爸,
Hej mamma/pappa,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
亲爱的Jerome叔叔,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
你好,约翰,
Hallå John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
嘿,约翰,
Hej John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
约翰,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
我亲爱的,
Min älskling,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
我最亲爱的,
Raring,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
最亲爱的约翰,
Min käre John,
Informeel, aanhef voor een partner
谢谢您的邮件。
Tack för ditt mejl.
Antwoord bij een briefwisseling
很高兴再次收到您的来信。
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Antwoord bij een briefwisseling
对不起,这么久没有给你写信。
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

我给您写信是为了告诉您...
Jag skriver för att berätta att ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
你对...有什么计划吗?
Har ni några planer för ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
非常感谢发送/邀请/附上...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
很高兴宣布...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
听到...我非常高兴
Jag är glad att höra att ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
很遗憾地告诉你们...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
听到...很遗憾
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
请在...上加我,我的用户名是...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...致上他/她的祝福。
... hälsar.
De groeten doen aan een derde persoon
代我向...问好。
Hälsa ... från mig.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
我期待着尽快能收到您的回复。
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
尽快回复。
Mejla mig så fort som möjligt.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
当...,请回复我。
Mejla mig gärna när ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
如果你有更多消息,请发送给我。
Mejla mig så fort du vet något mer.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
保重。
Sköt om dig.
E-mail aan familie en vrienden
我爱你。
Jag älskar dig.
E-mail aan partner
衷心的祝福,
Hälsningar,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
致以最衷心的祝福,
Hjärtliga hälsningar,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
最衷心的问候,
Hjärtligaste hälsningar,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
一切顺利,
Jag önskar dig allt gott,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
致以我的祝福,
Många kramar,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
衷心祝福,
Puss och kram,
Informeel, e-mail aan familie
衷心祝福,
Kramisar,
Informeel, e-mail aan familie