Italiaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

亲爱的约翰,
Caro Luca,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
亲爱的妈妈/爸爸,
Cari mamma e papà,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
亲爱的Jerome叔叔,
Caro zio Flavio,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
你好,约翰,
Ciao Matteo,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
嘿,约翰,
Ciao Matty!
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
约翰,
Luca,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
我亲爱的,
Tesoro,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
我最亲爱的,
Amore,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
最亲爱的约翰,
Amore mio,
Informeel, aanhef voor een partner
谢谢您的邮件。
Grazie per la tua e-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
很高兴再次收到您的来信。
Che bello sentirti!
Antwoord bij een briefwisseling
对不起,这么久没有给你写信。
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

我给您写信是为了告诉您...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
你对...有什么计划吗?
Hai già dei piani per...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
非常感谢发送/邀请/附上...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
很高兴宣布...
Sono felice di annunciarti che...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
听到...我非常高兴
Sono davvero felice di sapere che...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
很遗憾地告诉你们...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
听到...很遗憾
Mi dispiace sapere che...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
请在...上加我,我的用户名是...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...致上他/她的祝福。
...ti manda i suoi saluti.
De groeten doen aan een derde persoon
代我向...问好。
Salutami...
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
我期待着尽快能收到您的回复。
Scrivimi presto.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
尽快回复。
Rispondimi presto.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
当...,请回复我。
Rispondimi non appena...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
如果你有更多消息,请发送给我。
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
保重。
Stammi bene.
E-mail aan familie en vrienden
我爱你。
Ti amo.
E-mail aan partner
衷心的祝福,
I migliori auguri
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
致以最衷心的祝福,
Con i migliori auguri
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
最衷心的问候,
Cari saluti
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
一切顺利,
Tante belle cose
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
致以我的祝福,
Un abbraccio,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
衷心祝福,
Con tanto amore
Informeel, e-mail aan familie
衷心祝福,
Tanti cari saluti
Informeel, e-mail aan familie