Esperanto | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

亲爱的约翰,
Estimata John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
亲爱的妈妈/爸爸,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
亲爱的Jerome叔叔,
Estimata Onklo Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
你好,约翰,
Saluton John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
嘿,约翰,
Saluton John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
约翰,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
我亲爱的,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
我最亲爱的,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
最亲爱的约翰,
Estimata John,
Informeel, aanhef voor een partner
谢谢您的邮件。
Dankon pro via retpoŝto.
Antwoord bij een briefwisseling
很高兴再次收到您的来信。
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwoord bij een briefwisseling
对不起,这么久没有给你写信。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

我给您写信是为了告诉您...
Mi skribas por informi vin, ke...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
你对...有什么计划吗?
Ĉu vi havas planojn por...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
非常感谢发送/邀请/附上...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
很高兴宣布...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
听到...我非常高兴
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
很遗憾地告诉你们...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
听到...很遗憾
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
请在...上加我,我的用户名是...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...致上他/她的祝福。
...sendas lian/ŝian amon.
De groeten doen aan een derde persoon
代我向...问好。
Diru saluton al... por mi.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
我期待着尽快能收到您的回复。
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
尽快回复。
Reskribu baldaŭ.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
当...,请回复我。
Skribu reen kiam...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
如果你有更多消息,请发送给我。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
保重。
Atentu.
E-mail aan familie en vrienden
我爱你。
Mi amas vin.
E-mail aan partner
衷心的祝福,
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
致以最衷心的祝福,
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
最衷心的问候,
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
一切顺利,
Ĉion bonan,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
致以我的祝福,
Ĉiu mia amo,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
衷心祝福,
Multe da amo,
Informeel, e-mail aan familie
衷心祝福,
Multa amo,
Informeel, e-mail aan familie