Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | E-mail

E-mail - Aanhef

亲爱的约翰,
Dear John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
亲爱的妈妈/爸爸,
Dear Mum / Dad,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
亲爱的Jerome叔叔,
Dear Uncle Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
你好,约翰,
Hello John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
嘿,约翰,
Hey John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
约翰,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
我亲爱的,
My Dear,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
我最亲爱的,
My Dearest,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
最亲爱的约翰,
Dearest John,
Informeel, aanhef voor een partner
谢谢您的邮件。
Thank you for your E-mail.
Antwoord bij een briefwisseling
很高兴再次收到您的来信。
It was good to hear from you again.
Antwoord bij een briefwisseling
对不起,这么久没有给你写信。
I am very sorry I haven't written for so long.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
It's such a long time since we had any contact.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

E-mail - Hoofdtekst

我给您写信是为了告诉您...
I am writing to tell you that…
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
你对...有什么计划吗?
Have you made any plans for…?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
非常感谢发送/邀请/附上...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de bericht
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
It was so kind of you to write / invite / send…
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
很高兴宣布...
I am delighted to announce that…
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
听到...我非常高兴
I was delighted to hear that…
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
很遗憾地告诉你们...
I am sorry to inform you that…
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
听到...很遗憾
I was so sorry to hear that…
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Wanneer je wilt dat een vriend jouw nieuwe website bekijkt
请在...上加我,我的用户名是...
Please add me on...messenger. My username is…
Het verzoek aan een vriend om toegevoegd te worden aan een instant messenger service, zodat jullie vaker met elkaar kunnen communiceren

E-mail - Afsluiting

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...致上他/她的祝福。
…sends his/her love.
De groeten doen aan een derde persoon
代我向...问好。
Say hello to…for me.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
我期待着尽快能收到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
尽快回复。
Write back soon.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
当...,请回复我。
Do write back when…
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
如果你有更多消息,请发送给我。
Send me news, when you know anything more.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
保重。
Take care.
E-mail aan familie en vrienden
我爱你。
I love you.
E-mail aan partner
衷心的祝福,
Best wishes,
Informeel, e-mail aan familie, vrienden of collega`s
致以最衷心的祝福,
With best wishes,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
最衷心的问候,
Kindest regards,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
一切顺利,
All the best,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
致以我的祝福,
All my love,
Informeel, e-mail aan familie of vrienden
衷心祝福,
Lots of love,
Informeel, e-mail aan familie
衷心祝福,
Much love,
Informeel, e-mail aan familie