Koreaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Hej John,
소연이에게
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hej mamma/pappa,
부모님께,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Hej farbror/morbror Jerome,
삼촌께
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hejsan John,
안녕 현주야!
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Halloj John,
야 미영아,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
미영,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Min kära,
내 사랑에게,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Min älskling,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Min käre John,
사랑하는 현정씨
Informeel, aanhef voor een partner
Tack för ditt brev.
편지 주셔서 감사합니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Det var roligt att du hörde av dig igen.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Antwoord bij een briefwisseling
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Jag skriver för att berätta att ...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Har ni några planer för ...?
...관련 계획이 있나요?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Det gläder mig att kunna meddela att ...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Det glädjer mig att höra att ...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Jag blev så ledsen att höra att ...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... hälsar.
...도 안부를 물으십니다.
De groeten doen aan een derde persoon
Hälsa ... från mig.
...께도 안부 전해 주십시오.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skriv tillbaka snart.
빨리 답장 주세요.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skriv gärna tillbaka när ...
... 이면 답장을 주세요.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Meddela mig då du vet något mer.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sköt om dig.
건강히 지내세요.
Brief aan familie en vrienden
Jag älskar dig.
사랑합니다.
Brief aan partner
Varma hälsningar,
그리운 마음 담아 ... 가.
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Hjärtliga hälsningar,
그리운 마음 담아 ... 드림
Informeel, brief aan familie of vrienden
Hjärtligaste hälsningar,
감사하며, ... 드림
Informeel, brief aan familie of vrienden
Jag önskar dig allt gott,
... 드림 (보냄)
Informeel, brief aan familie of vrienden
Många kramar,
사랑을 보내며, ... 드림
Informeel, brief aan familie of vrienden
Kramar,
사랑과 함께 보냅니다.
Informeel, brief aan familie
Puss och kram,
사랑하는 마음으로,
Informeel, brief aan familie