Esperanto | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Hej John,
Estimata John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hej mamma/pappa,
Estimata paĉjo/panjo,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Hej farbror/morbror Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hejsan John,
Saluton John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Halloj John,
Saluton John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Min kära,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Min älskling,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Min käre John,
Estimata John,
Informeel, aanhef voor een partner
Tack för ditt brev.
Dankon pro via letero.
Antwoord bij een briefwisseling
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwoord bij een briefwisseling
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Jag skriver för att berätta att ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Har ni några planer för ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Det glädjer mig att höra att ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Jag blev så ledsen att höra att ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... hälsar.
...sendas lian/ŝian amon.
De groeten doen aan een derde persoon
Hälsa ... från mig.
Diru saluton al... por mi.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skriv tillbaka snart.
Reskribu baldaŭ.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skriv gärna tillbaka när ...
Skribu reen kiam...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Meddela mig då du vet något mer.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sköt om dig.
Atentu.
Brief aan familie en vrienden
Jag älskar dig.
Mi amas vin.
Brief aan partner
Varma hälsningar,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Hjärtliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Hjärtligaste hälsningar,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Jag önskar dig allt gott,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Många kramar,
Ĉiu mia amo,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Kramar,
Multe da amo,
Informeel, brief aan familie
Puss och kram,
Multa amo,
Informeel, brief aan familie