Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Hej John,
亲爱的约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hej mamma/pappa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Hej farbror/morbror Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hejsan John,
你好,约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Halloj John,
嘿,约翰,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
John,
约翰,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Min kära,
我亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Min älskling,
我最亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Min käre John,
最亲爱的约翰,
Informeel, aanhef voor een partner
Tack för ditt brev.
谢谢您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
Det var roligt att du hörde av dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
对不起,这么久没有给你写信。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Jag skriver för att berätta att ...
我给您写信是为了告诉您...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Har ni några planer för ...?
你有没有...的计划?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Det gläder mig att kunna meddela att ...
很高兴宣布...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Det glädjer mig att höra att ...
听到...我非常高兴
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
很遗憾地告诉你们...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Jag blev så ledsen att höra att ...
听到...很遗憾
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... hälsar.
...致上他/她的祝福。
De groeten doen aan een derde persoon
Hälsa ... från mig.
代我向...问好。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skriv tillbaka snart.
尽快回复。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Skriv gärna tillbaka när ...
当...,请回复
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Meddela mig då du vet något mer.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Sköt om dig.
保重。
Brief aan familie en vrienden
Jag älskar dig.
我爱你。
Brief aan partner
Varma hälsningar,
衷心的祝福,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Hjärtliga hälsningar,
致以最衷心的祝福,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Hjärtligaste hälsningar,
最衷心的问候,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Jag önskar dig allt gott,
一切顺利,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Många kramar,
致以我的祝福,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Kramar,
衷心祝福,
Informeel, brief aan familie
Puss och kram,
衷心祝福,
Informeel, brief aan familie