Tsjechisch | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Gửi Vi,
Milý Johne,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Gửi bố / mẹ,
Milá maminko, Milý tatínku,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Cháu chào chú Triều,
Milý strýčku Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Lam thân mến,
Ahoj Johne,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Thương thân mến,
Čau Johne,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Tùng à,
Johne,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Můj milý/Moje milá,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Anh / Em thân yêu,
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Trúc thân yêu,
Nejdražší Johne,
Informeel, aanhef voor een partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Děkuji za Tvůj dopis.
Antwoord bij een briefwisseling
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Antwoord bij een briefwisseling
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Bạn có rảnh vào...?
Už máš nějaké plány na... ?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mình rất vui khi được biết...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mình rất tiếc khi hay tin...
Je mi moc líto, že...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... gửi lời chào cho bạn.
... posílá pozdrav!
De groeten doen aan een derde persoon
Cho mình gửi lời chào tới...
Pozdravuj ode mě... .
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Těším se na tvojí odpověď.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Napiš brzy.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Hãy hồi âm cho mình khi...
Napiš mi prosím, až...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Opatruj se.
Brief aan familie en vrienden
Em yêu anh / Anh yêu em.
Miluji tě.
Brief aan partner
Thân ái,
S přáním všeho nejlepšího,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Thân,
Mějte se moc hezky,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Thân thương,
Nejsrdečnější pozdravy,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Thân mến,
Jen to nejlepší,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Thân mến,
S láskou,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Thân thương,
S láskou,
Informeel, brief aan familie
Thân thương,
S láskou,
Informeel, brief aan familie