Spaans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Gửi Vi,
Querido Juan:
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Gửi bố / mẹ,
Mamá / Papá:
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Cháu chào chú Triều,
Querido tío José:
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Lam thân mến,
Hola Juan:
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Thương thân mến,
Hola Juan:
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Tùng à,
Juan:
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Querido:
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Anh / Em thân yêu,
Mi amor:
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Trúc thân yêu,
Amado Juan:
Informeel, aanhef voor een partner
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Gracias por su / tu carta.
Antwoord bij een briefwisseling
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Antwoord bij een briefwisseling
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Escribo para decirle / decirte que...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Bạn có rảnh vào...?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Me complace anunciar que...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Mình rất vui khi được biết...
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Siento informarte que...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Mình rất tiếc khi hay tin...
Lamenté mucho cuando escuché que...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... gửi lời chào cho bạn.
X te envía muchos cariños.
De groeten doen aan een derde persoon
Cho mình gửi lời chào tới...
Saluda a X de mi parte.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Espero saber de ti pronto.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Escríbeme pronto.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Hãy hồi âm cho mình khi...
Escríbeme cuando...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Escríbeme cuando tengas más información.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Cuídate / Cuídense
Brief aan familie en vrienden
Em yêu anh / Anh yêu em.
Te amo,
Brief aan partner
Thân ái,
Cariños,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Thân,
Cariños,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Thân thương,
Cariños,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Thân mến,
Mis mejores deseos,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Thân mến,
Con todo mi amor,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Thân thương,
Con todo mi amor,
Informeel, brief aan familie
Thân thương,
Con amor,
Informeel, brief aan familie