Esperanto | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Yolu
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Sevgili Can,
Estimata John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Sevgili Anne / Baba,
Estimata paĉjo/panjo,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Sevgili Cihat Amca,
Estimata Onklo Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Merhaba Can,
Saluton John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hey Can,
Saluton John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Can,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Canım,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Benim sevgili ...,
Mia kara,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Çok sevgili Can,
Estimata John,
Informeel, aanhef voor een partner
Mektubun için teşekkürler.
Dankon pro via letero.
Antwoord bij een briefwisseling
Senden tekrar haber almak güzeldi.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Antwoord bij een briefwisseling
Uzun süredir yazmadığım için üzgünüm.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Konuşmayalı çok uzun zaman oldu.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Sana ...'yı anlatmak için yazıyorum.
Mi skribas por informi vin, ke...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
... için herhangi bir plan yaptınız mı?
Ĉu vi havas planojn por...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Gönderdiğiniz / davet ettiğiniz / eklediğiniz için çok teşekkür ederim.
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Bildirdiğiniz için / teklif ettiğiniz için / yazdığınız için çok minnettarım size.
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Bana yazmanız / beni davet etmeniz / bana ... göndermeniz son derece kibardı.
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Bunu duyurmaktan son derece memnunum ki ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Bunu duyduğumda çok memnun kalmıştım ki ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Bunu söylediğim için üzgünüm ama ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
...'ı ilk duyduğumda çok üzüldüm.
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

...'a sevgimi ilet ve onları ne kadar özlediğimi söyle.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... sevgisini yolluyor.
...sendas lian/ŝian amon.
De groeten doen aan een derde persoon
...'a selamımı ilet benim için.
Diru saluton al... por mi.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Çok yakında senden haber almayı dört gözle bekliyorum.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Hemen cevap yaz.
Reskribu baldaŭ.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
... olduğunda lütfen cevap yaz.
Skribu reen kiam...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Daha fazla bilgin olduğunda beni haberdar et.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Kendinize iyi bakın.
Atentu.
Brief aan familie en vrienden
Seni seviyorum.
Mi amas vin.
Brief aan partner
En iyi dileklerimle,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
En iyi dileklerimle,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
En derin saygılarımla,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Sevgiyle kalın,
Ĉion bonan,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tüm sevgimle,
Ĉiu mia amo,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Tüm sevgimle,
Multe da amo,
Informeel, brief aan familie
Çokça sevgiyle,
Multa amo,
Informeel, brief aan familie