Zweeds | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Milý Johne,
Hej John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Milá maminko, Milý tatínku,
Hej mamma/pappa,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Milý strýčku Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Ahoj Johne,
Hejsan John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Čau Johne,
Halloj John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Johne,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Můj milý/Moje milá,
Min kära,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Min älskling,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Nejdražší Johne,
Min käre John,
Informeel, aanhef voor een partner
Děkuji za Tvůj dopis.
Tack för ditt brev.
Antwoord bij een briefwisseling
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Antwoord bij een briefwisseling
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Jag skriver för att berätta att ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Už máš nějaké plány na... ?
Har ni några planer för ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Det glädjer mig att höra att ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Je mi moc líto, že...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... posílá pozdrav!
... hälsar.
De groeten doen aan een derde persoon
Pozdravuj ode mě... .
Hälsa ... från mig.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Těším se na tvojí odpověď.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Napiš brzy.
Skriv tillbaka snart.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Napiš mi prosím, až...
Skriv gärna tillbaka när ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Meddela mig då du vet något mer.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Opatruj se.
Sköt om dig.
Brief aan familie en vrienden
Miluji tě.
Jag älskar dig.
Brief aan partner
S přáním všeho nejlepšího,
Varma hälsningar,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Mějte se moc hezky,
Hjärtliga hälsningar,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Nejsrdečnější pozdravy,
Hjärtligaste hälsningar,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Jen to nejlepší,
Jag önskar dig allt gott,
Informeel, brief aan familie of vrienden
S láskou,
Många kramar,
Informeel, brief aan familie of vrienden
S láskou,
Kramar,
Informeel, brief aan familie
S láskou,
Puss och kram,
Informeel, brief aan familie