Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Milý Johne,
Beste Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Milá maminko, Milý tatínku,
Beste mama / papa
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Milý strýčku Jerome,
Beste oom Jeroen
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Ahoj Johne,
Hallo Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Čau Johne,
Hoi Jan
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Johne,
Jan
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Můj milý/Moje milá,
Lieve ...
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Liefste ...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Nejdražší Johne,
Lieve Jan
Informeel, aanhef voor een partner
Děkuji za Tvůj dopis.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Antwoord bij een briefwisseling
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwoord bij een briefwisseling
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Už máš nějaké plány na... ?
Heb je al plannen voor ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Helaas moet ik je melden dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Je mi moc líto, že...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... posílá pozdrav!
... doet jou de groeten.
De groeten doen aan een derde persoon
Pozdravuj ode mě... .
Doe ... de groeten namens mij.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Těším se na tvojí odpověď.
Ik hoop snel van jou te horen.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Napiš brzy.
Schrijf me snel terug.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Napiš mi prosím, až...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Opatruj se.
Het ga je goed.
Brief aan familie en vrienden
Miluji tě.
Ik hou van je.
Brief aan partner
S přáním všeho nejlepšího,
Hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Mějte se moc hezky,
Met hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Nejsrdečnější pozdravy,
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Jen to nejlepší,
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
S láskou,
Liefs,
Informeel, brief aan familie of vrienden
S láskou,
Liefs,
Informeel, brief aan familie
S láskou,
Liefs,
Informeel, brief aan familie