Japans | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Milý Johne,
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Milá maminko, Milý tatínku,
お母さんへ/お父さんへ
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Milý strýčku Jerome,
太郎おじさんへ
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Ahoj Johne,
佐藤君へ
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Čau Johne,
太郎くんへ
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Johne,
太郎くんへ
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Můj milý/Moje milá,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
太郎へ
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Nejdražší Johne,
太郎へ
Informeel, aanhef voor een partner
Děkuji za Tvůj dopis.
お手紙ありがとう。
Antwoord bij een briefwisseling
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Antwoord bij een briefwisseling
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
長い間連絡してなくてごめんね。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Píši, abych Ti řekl(a), že...
・・・・をお知らせします。
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Už máš nějaké plány na... ?
・・・・に何か予定はありますか?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
S potěšením (vám) oznamuji, že...
・・・・を報告します。
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Je mi moc líto, že...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... posílá pozdrav!
・・・・がよろしく言っていました。
De groeten doen aan een derde persoon
Pozdravuj ode mě... .
・・・・によろしく言っておいてね。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Těším se na tvojí odpověď.
お返事を待っています。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Napiš brzy.
はやく返事を書いてね。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Napiš mi prosím, až...
・・・・の時は連絡してください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
なにか報告があったらまた教えてください。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Opatruj se.
元気でね
Brief aan familie en vrienden
Miluji tě.
好きだよ
Brief aan partner
S přáním všeho nejlepšího,
じゃあね
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Mějte se moc hezky,
じゃあね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Nejsrdečnější pozdravy,
またね
Informeel, brief aan familie of vrienden
Jen to nejlepší,
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
S láskou,
元気でね
Informeel, brief aan familie of vrienden
S láskou,
元気でね
Informeel, brief aan familie
S láskou,
体に気をつけてね
Informeel, brief aan familie