Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Milý Johne,
Dear John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Milá maminko, Milý tatínku,
Dear Mum / Dad,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Milý strýčku Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Ahoj Johne,
Hello John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Čau Johne,
Hey John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Johne,
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Můj milý/Moje milá,
My Dear,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
My Dearest,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Nejdražší Johne,
Dearest John,
Informeel, aanhef voor een partner
Děkuji za Tvůj dopis.
Thank you for your letter.
Antwoord bij een briefwisseling
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
It was good to hear from you again.
Antwoord bij een briefwisseling
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
I am very sorry I haven't written for so long.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
It's such a long time since we had any contact.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Píši, abych Ti řekl(a), že...
I am writing to tell you that…
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
Už máš nějaké plány na... ?
Have you made any plans for…?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
S potěšením (vám) oznamuji, že...
I am delighted to announce that…
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
I was delighted to hear that…
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
I am sorry to inform you that…
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Je mi moc líto, že...
I was so sorry to hear that…
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... posílá pozdrav!
…sends his / her love.
De groeten doen aan een derde persoon
Pozdravuj ode mě... .
Say hello to…for me.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Těším se na tvojí odpověď.
I look forward to hearing from you soon.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Napiš brzy.
Write back soon.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Napiš mi prosím, až...
Do write back when…
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Send me news, when you know anything more.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Opatruj se.
Take care.
Brief aan familie en vrienden
Miluji tě.
I love you.
Brief aan partner
S přáním všeho nejlepšího,
Best wishes,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Mějte se moc hezky,
With best wishes,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Nejsrdečnější pozdravy,
Kindest regards,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Jen to nejlepší,
All the best,
Informeel, brief aan familie of vrienden
S láskou,
All my love,
Informeel, brief aan familie of vrienden
S láskou,
Lots of love,
Informeel, brief aan familie
S láskou,
Much love,
Informeel, brief aan familie