Zweeds | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

เรียน จอห์น
Hej John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Hej mamma/pappa,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
เรียนคุณลุง เจอโรม
Hej farbror/morbror Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Hejsan John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
ว่าไง จอห์น
Halloj John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
จอห์น
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
ที่รักของฉัน
Min kära,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
สุดที่รักของฉัน
Min älskling,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Min käre John,
Informeel, aanhef voor een partner
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Tack för ditt brev.
Antwoord bij een briefwisseling
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Antwoord bij een briefwisseling
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Jag skriver för att berätta att ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Har ni några planer för ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Det glädjer mig att höra att ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
... hälsar.
De groeten doen aan een derde persoon
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Hälsa ... från mig.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Skriv tillbaka snart.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Skriv gärna tillbaka när ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Meddela mig då du vet något mer.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Sköt om dig.
Brief aan familie en vrienden
ฉันรักคุณ
Jag älskar dig.
Brief aan partner
ขอให้โชคดี
Varma hälsningar,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
ขอให้โชคดี
Hjärtliga hälsningar,
Informeel, brief aan familie of vrienden
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Hjärtligaste hälsningar,
Informeel, brief aan familie of vrienden
โชคดี
Jag önskar dig allt gott,
Informeel, brief aan familie of vrienden
ด้วยความรักยิ่ง
Många kramar,
Informeel, brief aan familie of vrienden
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Kramar,
Informeel, brief aan familie
รักอย่างมาก
Puss och kram,
Informeel, brief aan familie