Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

เรียน จอห์น
Beste Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Beste mama / papa
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
เรียนคุณลุง เจอโรม
Beste oom Jeroen
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Hallo Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
ว่าไง จอห์น
Hoi Jan
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
จอห์น
Jan
Informeel, directe aanhef voor een vriend
ที่รักของฉัน
Lieve ...
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
สุดที่รักของฉัน
Liefste ...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Lieve Jan
Informeel, aanhef voor een partner
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Hartelijk dank voor jouw brief.
Antwoord bij een briefwisseling
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwoord bij een briefwisseling
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Heb je al plannen voor ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Helaas moet ik je melden dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
... doet jou de groeten.
De groeten doen aan een derde persoon
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Doe ... de groeten namens mij.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Ik hoop snel van jou te horen.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Schrijf me snel terug.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Het ga je goed.
Brief aan familie en vrienden
ฉันรักคุณ
Ik hou van je.
Brief aan partner
ขอให้โชคดี
Hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
ขอให้โชคดี
Met hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
โชคดี
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
ด้วยความรักยิ่ง
Liefs,
Informeel, brief aan familie of vrienden
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Liefs,
Informeel, brief aan familie
รักอย่างมาก
Liefs,
Informeel, brief aan familie