Engels | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Querido Juan:
Dear John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Mamá / Papá:
Dear Mum / Dad,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Querido tío José:
Dear Uncle Jerome,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hola Juan:
Hello John,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hola Juan:
Hey John,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Juan:
John,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Querido:
My Dear,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mi amor:
My Dearest,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Amado Juan:
Dearest John,
Informeel, aanhef voor een partner
Gracias por su / tu carta.
Thank you for your letter.
Antwoord bij een briefwisseling
Fue un placer escuchar de ti / usted.
It was good to hear from you again.
Antwoord bij een briefwisseling
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
I am very sorry I haven't written for so long.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
It's such a long time since we had any contact.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Escribo para decirle / decirte que...
I am writing to tell you that…
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Have you made any plans for…?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Me complace anunciar que...
I am delighted to announce that…
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Estoy encantado(a) de escuchar que...
I was delighted to hear that…
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Siento informarte que...
I am sorry to inform you that…
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Lamenté mucho cuando escuché que...
I was so sorry to hear that…
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
X te envía muchos cariños.
…sends his / her love.
De groeten doen aan een derde persoon
Saluda a X de mi parte.
Say hello to…for me.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Espero saber de ti pronto.
I look forward to hearing from you soon.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Escríbeme pronto.
Write back soon.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Escríbeme cuando...
Do write back when…
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Escríbeme cuando tengas más información.
Send me news, when you know anything more.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Cuídate / Cuídense
Take care.
Brief aan familie en vrienden
Te amo,
I love you.
Brief aan partner
Cariños,
Best wishes,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Cariños,
With best wishes,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Cariños,
Kindest regards,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Mis mejores deseos,
All the best,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Con todo mi amor,
All my love,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Con todo mi amor,
Lots of love,
Informeel, brief aan familie
Con amor,
Much love,
Informeel, brief aan familie