Chinees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Querido Juan:
亲爱的约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Mamá / Papá:
亲爱的妈妈/爸爸,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Querido tío José:
亲爱的Jerome叔叔,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Hola Juan:
你好,约翰,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Hola Juan:
嘿,约翰,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Juan:
约翰,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Querido:
我亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Mi amor:
我最亲爱的,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Amado Juan:
最亲爱的约翰,
Informeel, aanhef voor een partner
Gracias por su / tu carta.
谢谢您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
Fue un placer escuchar de ti / usted.
很高兴再次收到您的来信。
Antwoord bij een briefwisseling
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
对不起,这么久没有给你写信。
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Escribo para decirle / decirte que...
我给您写信是为了告诉您...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
¿Tienes / Tiene planes para... ?
你有没有...的计划?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
非常感谢发送/邀请/附上...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
Me complace anunciar que...
很高兴宣布...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Estoy encantado(a) de escuchar que...
听到...我非常高兴
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
Siento informarte que...
很遗憾地告诉你们...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Lamenté mucho cuando escuché que...
听到...很遗憾
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
X te envía muchos cariños.
...致上他/她的祝福。
De groeten doen aan een derde persoon
Saluda a X de mi parte.
代我向...问好。
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Espero saber de ti pronto.
我期待着尽快能收到您的回复。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Escríbeme pronto.
尽快回复。
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Escríbeme cuando...
当...,请回复
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Escríbeme cuando tengas más información.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Cuídate / Cuídense
保重。
Brief aan familie en vrienden
Te amo,
我爱你。
Brief aan partner
Cariños,
衷心的祝福,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
Cariños,
致以最衷心的祝福,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Cariños,
最衷心的问候,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Mis mejores deseos,
一切顺利,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Con todo mi amor,
致以我的祝福,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Con todo mi amor,
衷心祝福,
Informeel, brief aan familie
Con amor,
衷心祝福,
Informeel, brief aan familie