Thai | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Дорогой Иван,
เรียน จอห์น
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Дорогая мама/папа
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Дорогой дядя Петя,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Привет, Иван,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Здорово, Иван,
ว่าไง จอห์น
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Иван,
จอห์น
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Любимый (ая),
ที่รักของฉัน
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Дорогой мой...
สุดที่รักของฉัน
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Милый Иван,
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Informeel, aanhef voor een partner
Спасибо за письмо.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Antwoord bij een briefwisseling
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Antwoord bij een briefwisseling
Извини, что так долго не писал(а)
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Мы так давно не общались
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
С удовольствием сообщаю, что...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Я был рад услышать, что...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
К сожалению, должен вам сообщить, что...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Я так сожалею о...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... тоже шлет привет.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
De groeten doen aan een derde persoon
Передай ... привет от меня.
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Надеюсь на скорый ответ.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Ответь как можно скорее
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Напиши, если/когда...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Береги себя.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Brief aan familie en vrienden
Я тебя люблю.
ฉันรักคุณ
Brief aan partner
С наилучшими пожеланиями
ขอให้โชคดี
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
С наилучшими пожеланиями,
ขอให้โชคดี
Informeel, brief aan familie of vrienden
С уважением..
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Informeel, brief aan familie of vrienden
Всего наилучшего,
โชคดี
Informeel, brief aan familie of vrienden
С любовью,
ด้วยความรักยิ่ง
Informeel, brief aan familie of vrienden
Я вас люблю,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Informeel, brief aan familie
Люблю,
รักอย่างมาก
Informeel, brief aan familie