Portugees | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Дорогой Иван,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Дорогая мама/папа
Querida Mãe,
Querido Pai,
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Дорогой дядя Петя,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Привет, Иван,
Olá Vítor,
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Здорово, Иван,
Oi Vítor,
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Иван,
Vítor,
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Любимый (ая),
Meu querido,
Minha querida,
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Дорогой мой...
Meu amado,
Minha amada,
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Милый Иван,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Informeel, aanhef voor een partner
Спасибо за письмо.
Obrigado por sua carta.
Antwoord bij een briefwisseling
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Antwoord bij een briefwisseling
Извини, что так долго не писал(а)
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Мы так давно не общались
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Você já fez planos para ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
С удовольствием сообщаю, что...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Я был рад услышать, что...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Lamento informá-lo que ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Я так сожалею о...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... тоже шлет привет.
...manda lembranças.
De groeten doen aan een derde persoon
Передай ... привет от меня.
Diga olá para ... por mim.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Надеюсь на скорый ответ.
Espero ter notícias suas em breve.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Ответь как можно скорее
Escreva novamente em breve.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Напиши, если/когда...
Escreva de volta quando...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Береги себя.
Cuide-se.
Brief aan familie en vrienden
Я тебя люблю.
Eu te amo.
Brief aan partner
С наилучшими пожеланиями
Abraços,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
С наилучшими пожеланиями,
Com carinho,
Informeel, brief aan familie of vrienden
С уважением..
Com carinho,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Всего наилучшего,
Tudo de bom,
Informeel, brief aan familie of vrienden
С любовью,
Com todo meu amor,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Я вас люблю,
Com muito amor,
Informeel, brief aan familie
Люблю,
Com muito amor,
Informeel, brief aan familie