Nederlands | Uitdrukkingen - Persoonlijke correspondentie | Brief

Brief - Adressering

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standaard adressering in Nederland: naam geadresseerde, straatnaam + huisnummer, postcode + plaatsnaam
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikaanse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting staat + postcode
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britse en Ierse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam, graafschap, postcode
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadese adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, plaatsnaam + afkorting provincie + postcode
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australische adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, provincienaam, plaatsnaam + postcode
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Nieuw-Zeelandse adressering: naam geadresseerde, huisnummer + straatnaam, voorstad/RD nummer/postbus, plaatsnaam + postcode

Brief - Aanhef

Дорогой Иван,
Beste Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Дорогая мама/папа
Beste mama / papa
Informeel, standaardaanhef voor je ouders
Дорогой дядя Петя,
Beste oom Jeroen
Informeel, standaardaanhef voor een familielid
Привет, Иван,
Hallo Jan
Informeel, standaardaanhef voor een vriend
Здорово, Иван,
Hoi Jan
Zeer informeel, standaardaanhef voor een vriend
Иван,
Jan
Informeel, directe aanhef voor een vriend
Любимый (ая),
Lieve ...
Zeer informeel, aanhef voor een naaste persoon
Дорогой мой...
Liefste ...
Zeer informeel, aanhef voor een partner
Милый Иван,
Lieve Jan
Informeel, aanhef voor een partner
Спасибо за письмо.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Antwoord bij een briefwisseling
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Antwoord bij een briefwisseling
Извини, что так долго не писал(а)
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Brief aan een oude vriend die je al een tijdje niet meer hebt geschreven
Мы так давно не общались
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Brief aan een oude vriend die je al een lange tijd niet meer hebt geschreven.

Brief - Hoofdtekst

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Gebruikt bij het brengen van belangrijk nieuws
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Heb je al plannen voor ...?
Gebruikt bij een uitnodiging voor een evenement of een ontmoeting
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Gebruikt bij het bedanken / uitnodigen / versturen van informatie
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Gebruikt bij het bedanken voor het geven van informatie / een voorstel / de brief
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Gebruikt wanneer je het zeer waardeert dat iemand je schrijft / uitnodigt / iets toestuurt
С удовольствием сообщаю, что...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van goed nieuws aan vrienden
Я был рад услышать, что...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Doorgeven van een bericht of nieuwtje
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Helaas moet ik je melden dat ...
Gebruikt bij het aankondigen van slecht nieuws aan vrienden
Я так сожалею о...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Gebruikt bij het troosten van een vriend die slecht nieuws heeft ontvangen

Brief - Afsluiting

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Wanneer je via de geadresseerde wilt vertellen dat je iemand mist
... тоже шлет привет.
... doet jou de groeten.
De groeten doen aan een derde persoon
Передай ... привет от меня.
Doe ... de groeten namens mij.
De groeten doen aan een derde persoon via de geadresseerde
Надеюсь на скорый ответ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Ответь как можно скорее
Schrijf me snel terug.
Direct, wanneer je een antwoord wilt ontvangen
Напиши, если/когда...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Gebruikt wanneer je een antwoord wilt ontvangen als er nieuws te melden is
Береги себя.
Het ga je goed.
Brief aan familie en vrienden
Я тебя люблю.
Ik hou van je.
Brief aan partner
С наилучшими пожеланиями
Hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie, vrienden of collega`s
С наилучшими пожеланиями,
Met hartelijke groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
С уважением..
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Всего наилучшего,
Groeten,
Informeel, brief aan familie of vrienden
С любовью,
Liefs,
Informeel, brief aan familie of vrienden
Я вас люблю,
Liefs,
Informeel, brief aan familie
Люблю,
Liefs,
Informeel, brief aan familie